Aansprakelijkheid

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Aannemersbedrijf H. van Rijswijck BV iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Aannemersbedrijf H. van Rijswijck BV is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de websites van Aannemersbedrijf H. van Rijswijck BV zouden voorkomen.

Aannemersbedrijf H. van Rijswijck BV informeert de bezoeker dat haar site 'links' of 'hyperlinks' met andere sites kan bevatten (de verbonden sites). De bezoeker aanvaardt dat Aannemersbedrijf H. van Rijswijck BV zich van elke aansprakelijkheid vrijstelt met betrekking tot de inhoud die verschijnt op een verbonden site of elk product of dienst waarnaar de verbonden site verwijst.

Linken naar de website van Aannemersbedrijf H. van Rijswijck BV

Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, gelieve dit altijd te doen naar de Homepage van Aannemersbedrijf H. van Rijswijck BV.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.