Nu en in de toekomst

Veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om een toekomstgericht personeelsbeleid. Wij gaan voor een divers samengesteld personeelsbestand, flexibele werktijden en het zoeken naar mogelijkheden om het werk zo optimaal mogelijk in te delen. Dit alles levert een positieve bijdrage aan de betrokkenheid van onze mensen. Wat leidt tot minder verloop en verzuim, meer innovatie, betere prestaties en een prettige werksfeer.

Als echt Eindhovens bedrijf vinden wij het belangrijk om continu in gesprek en beweging te zijn met 'onze' stad en haar inwoners.

Wij werken samen met opleidingsinstanties voor het invullen van stageplaatsen en werken mee aan werkgelegenheidsprojecten (o.a. Springplank 040). Ook maken we geruime tijd gebruik van bij het UWV geregistreerde  werkzoekenden en gedetacheerden. Hiermee krijgen mensen die om welke reden dan ook uit het arbeidsproces zijn geraakt, weer de kans om aan te haken. Ook ondersteunen wij, in de regio Eindhoven, jaarlijks diverse goede doelen en organisaties. Dit doen we allemaal niet omdat het social return is maar omdat we het belangrijk vinden om ons in te zetten voor de stad en haar bewoners. Vorenstaande heeft geresulteerd in een PSO (trede 3) certificaat. Daar zijn we trots op!

TERUG NAAR OVER ONS