U wilt de wereld toch ook goed achterlaten voor volgende generaties: voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat zij ook kunnen genieten van al het moois wat de wereld te bieden heeft. Daar werken wij graag aan mee en daarom is onze benadering van bouwen anders. Wij kijken naar het geheel: van gebouw, naar straat, naar stad en naar de wereld. U kunt erop vertrouwen dat wij ons inzetten voor een duurzame aanpak van het ontwerp en de uitvoering. We kijken breder en verder: we zorgen voor gezonde en gelukkige medewerkers, oplossingen die lang meegaan en leveren we een bijdrage aan de circulaire economie.

Duurzaamheid: eigenlijk vanzelfsprekend

We zien in rap tempo de beschikbaarheid aan grondstoffen afnemen, vraag en aanbod raken steeds verder verstoord. Dat beperkt ons in het handelen en de mogelijkheden en keuzen die we hebben. Veranderen is dus noodzakelijk om beweegruimte te creëren en te komen tot andere oplossingen. Daarom is de trechter hier ook een mooie metafoor: het laat ons zien dat de verandering toch wel komt en we beter gisteren dan vandaag of morgen ermee kunnen beginnen. De aanpak vanuit The Natural Step helpt ons daarbij.

Lees meer over The Natural Step

 

 

                        

Circulair bouwen

Bij circulair bouwen draait om het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden: een gesloten kringloop. Voor gebouwen betekent ‘circulair’ bijvoorbeeld dat materialen hergebruikt worden, maar ook dat het gebouw flexibel ingezet kan worden.

Het hergebruiken van grondstoffen, producten en materialen in een gesloten kringloop vraagt om een andere denk- en werkwijze. Een producent is bijvoorbeeld niet meer alleen verantwoordelijk voor het leveren van materialen, maar ook voor het terughalen ervan na gebruik.

Het belangrijkste resultaat van circulair bouwen is het efficiënter gebruik maken van de beschikbare grondstoffen en materialen. Dat levert niet alleen een milieubesparing, maar ook een kostenbesparing op.

Daarbij zorgt het terugnemen van materialen en grondstoffen aan het einde van de levensduur dat de verantwoordelijkheid bij de leverancier ligt. Voor hem is dan veel interessanter om materialen toe te passen die weer te recyclen zijn. Dit komt ook de eindgebruiker ten goede, omdat hij de prestatie van de dienst afneemt (warmte, energie of kantoormeubilair) zonder eigenaar te hoeven zijn van het product (boiler, TL-systeem of inboedel).

Mutatietrein 040

Wij zijn partner van MutatieTrein 040. In deze samenwerking werken wij aan het verduurzamen van woningen binnen een paar weken als de huurders vrijwillig hun woning verlaten, bijvoorbeeld bij verhuizing. In de leegstaande woningen kan iedereen efficiënt zijn deel van de werkzaamheden uitvoeren. Van een energielabel D of E naar A+ of A++ door de toepassing van dubbel glas, vloerverwarming, gebalanceerde ventilatie, een warmtepomp en waar nodig extra isolatie en zonnepanelen. Een complete metamorfose van de woning.

Lees meer over Mutatietrein 040