Als organisatie hebben wij de Gedragscode SBIB (Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid) ondertekend. De directie en de medewerkers zijn verplicht te handelen naar de regels die zijn opgenomen in de bedrijfscode. Dit betekent dat zij zich zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord zullen gedragen.